The Hague Business Club

Privacyverklaring

Bij The Hague Business Club hechten we groot belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring wordt uitgebreid uiteengezet hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en beschermen. Deze verklaring is bedoeld om transparantie te bieden over onze datapraktijken en om u te informeren over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Wij nodigen u uit om onze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen om een duidelijk begrip te krijgen van hoe wij uw privacy respecteren en beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Deze privacy statement van The Hague Business Club legt uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de (persoons)gegevens die wij verzamelen. Deze gegevens zullen altijd bij ons blijven, en nooit openbaar gemaakt worden. U kunt ter aller tijden contact opnemen met ons voor vragen over ons privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken The Hague Business Club verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor – en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Studentennummer
 • Opleiding
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrek in verband met verschillende dienst verleningen.

Waarom we gegevens nodig hebben
The Hague Business Club verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om diensten bij u af te kunnen leveren
 • The Hague Business Club verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie.

Hoe lang we gegevens bewaren
The Hague Business Club zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 5 jaar.

Delen met anderen
The Hague Business Club verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiligen en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Hague Business Club blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thehaguebusiness.club . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. The Hague Business Club zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
The Hague Business Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maateregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer of mail naar info@thehaguebusiness.club.

Word lid!